Trang Chủ

Dịch Vụ

Tin Tức

Tài Liệu

Liên Hệ

Lịch sử nghiên cứu toán học

Khoa học thực tiễn

Khoa học thực tiễn Đây là ngành học áp dụng các phương pháp toán học và thống kê để đánh giá rủi ro. Nói cách khác, khoa học tính toán áp dụng toán học nghiêm ngặt để mô hình hóa sự không chắc chắn.
Khoa học tính toán đã trở thành một ngành toán học chính thức vào cuối thế kỷ 17 và tiếp tục phát triển kể từ đó.

Khi chúng ta bước vào thế kỉ 20 và 21 Với sự phát triển của ngành bảo hiểm và tài chính cùng với sự tăng trưởng liên tục của các giao dịch trên thị trường tài chính, nhu cầu về các dịch vụ tính toán chưa bao giờ lớn hơn

Trên thực tế, khả năng dự đoán, đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả là chìa khóa thành công của một công ty hoặc cá nhân và là trung tâm của hệ thống kinh tế và tài chính ngày nay. Các ngành áp dụng rộng rãi khoa học tính toán trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ bao gồm ngân hàng, giao dịch thị trường tài chính (hàng hóa, ngoại hối), quản lý quỹ (quỹ hưu trí, quỹ đầu tư mạo hiểm), bảo hiểm (bảo hiểm chung, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm), chăm sóc sức khỏe, pháp lý (Tranh tụng và Trọng tài) và Quản lý Nguồn nhân lực.
Khoa học tính toán có thể giúp doanh nghiệp xác định cơ hội trong các lĩnh vực chính để giúp cải thiện tăng trưởng và tăng lợi nhuận.