Trang Chủ

Dịch Vụ

Tin Tức

Tài Liệu

Liên Hệ

Về chúng tôi

Tập đoàn Joint Cap Venture (JCV) Là một công ty dịch vụ tính toán trọn gói được đăng ký hợp pháp tại Seychelles (Seychelles) Được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia tính toán, nhà phân tích dữ liệu và các nhà giao dịch chuyên nghiệp

Tập đoàn Joint Cap Venture (JCV) Là một công ty dịch vụ tính toán trọn gói được đăng ký hợp pháp tại Seychelles (Seychelles) Được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia tính toán, nhà phân tích dữ liệu và các nhà giao dịch chuyên nghiệp

Hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn bao gồm Phát triển các chương trình và hệ thống máy tính dựa trên trí tuệ nhân tạo và khoa học tính toán. Ngoài ra, Tập đoàn còn cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược và tính toán cho các doanh nghiệp có nhu cầu đánh giá, đo lường và quản lý rủi ro thông qua đội ngũ tính toán viên chuyên nghiệp.

Hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn bao gồm Phát triển các chương trình và hệ thống máy tính dựa trên trí tuệ nhân tạo và khoa học tính toán. Ngoài ra, Tập đoàn còn cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược và tính toán cho các doanh nghiệp có nhu cầu đánh giá, đo lường và quản lý rủi ro thông qua đội ngũ tính toán viên chuyên nghiệp.